Spss Modülleri

SPSS çeşitli modüllerden oluşan bir paket programıdır. İçerdiği bu modüller aşağıdaki gibi sayılabilir.

– Base modülü: Veri girişi, veri işleme ve temel istatistiksel analizleri içeren bir modüldür.
– Advanced Statistics modülü: Yaşam analizi, Lojistik Regresyon, Probit Regresyon, Cox Regresyon, MANOVA, Loglineer analiz gibi ileri istatistiksel yöntemleri kapsar.
– Professional Statistics modülü: Kümeleme, Faktör, Diskriminant analizi gibi ileri istatistiksel yöntemleri kapsar.
– Trends modülü: Zaman serilerinin analizini yapan ARIMA, Spectral analiz gibi yöntemleri içerir.
– Statistical Quality Control modülü: Kalite kontrolünde yararlanılan prosedürleri içerir.
– CHAID modülü: Aşamalı veri yapılarının Ki-kare analizi aracılığı ile analizini yapar.
– LISREL modülü: Verilere doğrusal modeller uygular, parametre tahminleri ve testler yapar. İleri regresyon modelleri içerir.
–  Categories modülü: Kategorik verilerin analizini yapan yöntemler içerir.( Uyum, Türdeşlik analizi vb..)

Kaynak

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*