Lisrel ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi

Merhabalar, bizlere sıklıkla sorduğunuz Lisrel Kursu, Lisrel Eğitimleri hakkında bir duyurumuz var tüm ayrıntılarıyla birlikte paylaşıyoruz. İşte Lisrel Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi hakkında detaylar. 2018 Lisrel Kursu ve 2018 Lisrel Eğitimi için detaylar aşağıdadır.

Eğitim Tarihi: 06.02.2018
Adres: Online Eğitim
Kontenjan: 10

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ NEDİR?

Yapısal eşitlik modellemesi, ikinci nesil veri analiz tekniği olarak, regresyon gibi birinci nesil istatistiksel tekniklere kıyasla, birçok bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin modellenmesi ile karmaşık bir araştırma problemini tek bir süreçte, sistematik ve kapsamlı bir şekilde ele almayı sağlamaktadır. Yapısal eşitlik modelleri gözlenen değişkenler (observed variable) ve örtük değişkenler (latent variable) arasındaki nedensel ilişkilerin ve korelasyon ilişkilerinin bir arada bulunduğu modellerin test edilmesi için kullanılan istatistiksel bir teknik olup bağımlılık ilişkilerini tahmin etmek için, varyans, kovaryans analizleri, faktör analizi ve çoklu regresyon gibi analizlerin birleşmesiyle meydana gelen çok değişkenli bir yöntemdir. Yapısal eşitlik modellemesi özellikle psikoloji, pazarlama vb. bilimlerde değişkenler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesinde ve modellerin testinde kullanılmaktadır.

EĞİTİMİN AMACI:

Kurs yapısal eşitlik modellemesinin (Structural Equation Modeling) temel kavram ve ilkelerinin sunulması ve temel uygulama alanlarından uygulamalarla LISREL ve AMOS programı ile gerçekleştirilmesinin öğretilmesini amaçlamaktadır. YEM çalışmalarının anlaşılmasını ve uygulamaların yapılmasını sağlayacak temel ilke ve anlayışlar sunulduktan sonra LISREL veya AMOS programı ile ayrıntılı örnekler katılımcılarla birlikte yapılarak, analiz aşamalarının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN KAZANDIRACAKLARI:

--- Sponsor ---
--- Sponsor ---

Yapısal eşitlik modeli eğitimi sayesinde katılımcılar açıklayıcı faktör analizi (AFA) yapabilecekler.
Yapısal eşitlik modeli eğitimi sayesinde katılımcılar doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapabilecekler.
Yapısal eşitlik modeli eğitimi sayesinde katılımcılar tüm YEM kurallarını ve püf noktalarını öğrenebilecekler.
Yapısal eşitlik modeli eğitimi sayesinde katılımcılar tüm analizlerden elde edilen çıktıları doğru yorumlayarak doğru raporlaya yetkisi kazanacaklar

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

YEM ANALİZİNİN KURAMSAL TEMELLERİ:

Regresyon
Nedensellik
Ölçme modeli (MeasurementModels)
Yapısal model (Structural Model)
Örtük değişkenler (LatentVariables)
Gözlenen değişkenler (ObservedVariables)
YEM’de ölçmenin hatası (UniqueVariblesorResiduals) ve modellemede önemi
Aracılık (Mediation)
Moderation
YEM uygulamalarında temel sorunlar
PROGRAMLARIN TANITILMASI ve TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ:

LISRE veya AMOS programının çalışma prensipleri
Kovaryans ve korelasyon matrislerinin oluşturulması
Komut dosyalarının oluşturulması ve model testinde komut yazımı
Diyagramlar üzerinde temel düzenlemelerin gerçekleştirilmesi
AÇIKLAYICI ve DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ ( AFA ve DFA ANALİZİ):

Açımlayıcı faktör analizlerinin ölçme modelleri için önemi
Açımlayıcı faktör analizi uygulamaları ve örnekler (ortogonal vs. non-ortogonalfactoranayses)
Apriori ve a pasteriori doğrulayıcı faktör analizi uygulamaları

ÖRTÜK DEĞİŞKENLERLE İLE YOL ANALİZİ ( PATH ANALİZİ):

Tek aşamalı yaklaşımla model test etme
İki aşamalı yaklaşımla model test etme
İç-içe geçmiş (nested) modeller stratejisi ise model test etme

EĞİTMEN HAKKINDA:

ADI-SOYADI: Sinan S.
ÜNVANI: Doçent Doktor
UZMANLIK ALANLARI: İstatistik, Yapısal eşitlik modellemesi, Zaman serisi, İleri istatistiki modeller

EĞİTİM SÜRESİ:

1. Oturum SPSS ile verilerin hazırlanması, madde analizi açıklayıcı faktör analizi, faktör yapıların dizaynı ve verilerin uygunluğunun kontrolü yapılacaktır.
2.Oturum LISREL programının anlatımı, verilerin işlenmesi, doğrulayıcı faktör analizi, modelin kurulması modelin analiz edilmesi, raporlanması ve yorumlanması.
2 oturum toplamda 5 saat sürecektir.

EĞİTİM TÜRÜ:

ONLINE UZAKTAN EĞİTİM
3 AY BOYUNCA TEKRAR İZLEME ERİŞİMİ HAKKI
EĞİTİM ÜCRETİ:

Lisrel Kurs Ücretleri: KDV dahil 750 TL

SERTİFİKA TÜRÜ: Katılım sertifikası verilecektir.

ÖDEME ŞEKLİ:

Güvenli ödeme ( online ödeme)
Havale veya EFT

Kurs Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*