İstatistik Terimleri Sözlüğü (L)

istattistik terimleri sozlugu
Lambda, ?
Lambda istatistiği, sınıflama ölçeğindeki veriler için uygun olup, 0 ve 1 ara­sında değerler alan, değişkenler arasındaki asimetrik ilişkinin bir ölçüsüdür. İki farklı indeksi vardır; birisi satırlar diğeri ise sütunlara dayalıdır. Bir A değişkeninin, bir B değişkenini nasıl yordadadığını anlamak için kullanılır. İlişkinin O olması, A’nın B’yi tahmin etmede hiçbir değerinin olmadığını, 1 ise B değişkeninin A değişkeni ile mükemmel bir şekilde tahmin edilebileceğini göstermektedir.
Laplcce Dağılımı (Laplace Distribution)
Sürekli random değişkenler için kullanılan, normal dağılımdan daha sivri olan bir dağılımdır.
Latin Kare Desen (Latin Square Design)
Desen boyunca sıra etkilerini ayırt edebilmek üzere uyarıcının uygulama sırasını değiştiren bir desendir.
Levene Testi (Levene Test)
İki varyansın homojenliğini test etmek üzere kullanılan bir testtir.
Leverage Ölçüsü (Leverage Measure)
Çok değişkenli uç değerleri belirlemek için kullanılan istatistiksel bir ölçüdür. Yordayıcı değişkenlerin uç değerine sahip bir nokta olup, regresyon eşitliği üzerinde büyük etkisi vardır. Leverage, Mahalanobis uzaklığı ile ilişkilidir, ancak farklı bir ölçekte ölçüldüğü için ki kare dağılımına dayalı manidarlık testleri uygulanamaz. Aşağıdaki eşitlik, leverage ve Mahalanobis uzaklığı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Mahalanobis uzaklığı= (N-1)(lev.-1/N)
Lojistik Dağılım (Logistic Distribution)
Sıfıra eşit ya da daha büyük değer alan random değişkenler için kullanılan bir dağılımdır. Parametre olarak ortalama ve standart sapma ile tanımlanır. Normal dağılıma yaklaşan bir dağılımdır.
Lojistik Regresyon (Logistic Regression)
Bağımlı değişkenin 0,1 gibi ikili veya daha fazla düzey içeren kesikli bir değişken olması durumunda, normallik varsayımının bozul­ması nedeni ile kullanılan bir alternatif regresyon modelidir.

Kaynak

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*