İstatistik Terimleri Sözlüğü (H)

istattistik terimleri sozlugu
Ham Puan (Raw Score)
Psikolojik, eğitim veya diğer testlerle orijinal olarak elde edilen puanlardır.
Ham Veri (Raw data)
Veriler ilk toplandıklarında düzensiz bir yığın oluştururlar. Üzerinde hiçbir işlem yapılmamış bu veri yığınına ham veri denir.
Harmonik Ortalama (Harmonic mean)
N sayıdaki X1,X2,….XN ölçümleri setinin harmonik ortalaması, ölçümlerin terslerinin ortalamasının tersidir. Zaman oranlarına ait ortalamayı hesaplamada kullanılır.
Hata Varyansı (Error Variance)
Tahminin standart hatasının karesidir. Grup içi ortalama kare, MSwn her bir evrendeki puanlar arasındaki değişkenliğin, hata varyansmın bir tahminidir. Bakınız grup içi varyans.
Hipotez Testi (Hypothesis Test)
Bir kestirisel istatistik yöntemidir. Hipotezin kabul veya ret edilme kararının verilmesi işine denir. Bir evren parametresinin belli bir değere eşit,büyük ya da küçük olup olmadığının yoklanması işidir. Bir hipotez testinin sonucu H0 hipotezinin H, lehine ret edilmesi veya H0‘ın ret edilememesidir.
Histogram (Histogram)
Sürekli veriler için düzenlenen bir grafik türüdür. Yatay eksene puanlar gerçek sınırları ile aralıklar olarak, dikey eksene ise her bir aralığa ait frekanslar konur. Her aralığın üzerinde frekansına göre dikdörtgenler yapılır. Veriler sürekli olduğu için oluşturulan dikdörtgenler (sütunlar) birbirine değecek şekilde yerleştirilir.
Hücre (Cell)
Benzer işlem koşulları altında elde edilen gözlem setlerinin satır ve sütun kombinasyonlarıdır. Diğer bir deyişle, bir frekans dağılımı kategorilere ayrıldığında, bu alt kategoriler hücreleri oluşturur. Örneğin, iki yönlü ANOVA’da bir faktörün bir düzeyinin diğer faktörün bir düzeyi ile kombinasyonu bir hücre oluşturur.
Hücre Frekansı (Cell frequency)
Belli bir hücreye düşen gözlemlere ait frekansa hücre frekansı denir.

Kaynak

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*