İstatistik Terimleri Sözlüğü (C)

istattistik terimleri sozlugu

Cochran Q Testi (Cochran Q Test)
Cochran Q testi, k ilişkili Örneklem söz konusu olduğunda, üç veya daha fazla eşleştirilmiş frekans ya da oran setinin birbirlerinden farklı olup olmadığını test etmek üzere kullanılan bir testtir. Eşleştirme benzer özelliği olan farklı denekler ile olabileceği gibi, aynı de­neklerin farklı şartlarda kullanılması ile de olabilir. Bu test sınıflama ölçeğinde ölçülmüş kategorik veriler için olabileceği gibi iki kategorili olarak süreksizleştirilmiş sıralama veya aralık ölçeğindeki verilere de uygundur.
Cook’s D
Çoklu regresyonda, bir gözlemin etkisinin ölçümüdür.
C Gramer Katsayısı, (Gramer Coefficient)
Farklı sayıda sütun ve satır sayısına sahip bir kontingensi tablosunda, sınıflama ölçeğindeki herhangi bir büyüklükte kategorisi olan iki değişken arasındaki ilişkiyi hesaplamaya yarayan, ki-kareyi temel alan ve 0 ile 1 arasında değer alan bir korelasyon katsayısıdır.

Kaynak

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*