Doc. Dr. Neşet Demirci SPSS Anlatımı Ders 1

Doc. Dr.  Neşet Demirciye ait bu ilk dersin kaynakları;

Sunu 1(.pdf)     SPSS-1’i indir(.doc)

SPSS’e GİRİŞ___1.Ders

 • SPSS programının özelliğinden dolayı verilerin kodlaması mutlaka sayısal değerler kullanılmalıdır.
 • Yeni açılan bir SPSS sayfasının altında veri giriş yapmaya yarayan “Data View” ve değişken tanımlamaya yarayan “Variable View” sekmesi bulunur.
 • “Data View” kısmına veriler girilirken bu verilerin özelliklerini ve tanımlamaları  “Variable View”  sekmesini tıklayarak girebilirsiniz. Bu kısma girdiğinizde karşınıza çıkan ekranda sıra ile “Name”, “Type”, “With”, “Decimals”, “Label”, “Values”, “Missing”, “Columns”, “Align”, “Measure” isimli sütunların özellikleri şu şekildedir:
 • “Name”—-değişkenin ismi buraya yazılır, sadece Türkçe’de bulunan harfleri kullanmayınız ve en fazla sekiz karakter kullanabilirsiniz. – ama sadece versiyon 11.5 dan önceki versiyonların TR karakter problemi vardır—–
 • “Type”—–kısmına tıkladığınızda değişenler, anlam ve kullanımları şu şekildedir…

 

Değişken Tipi Anlamı
Numeric Sayısal Değerler
Comma Virgül Rakamları üçer olarak virgülle ayırmak istenilirse
Dot Nokta Rakamları üçer olarak nokta ile ayırmak istenilirse
Sicenetific Notation Bilimsel gösterim Bilimsel olarak gösterilmek istenirse-onun üssü şeklinde gösterimler–
Date Tarih Değişken tarih olarak gösterilmek istenirse kullanılır
Dolar Dolar Değişken dolar olarak tanımlanıp gösterilmek istenilirse
Custom currency Diğer paralar Dolar dışında para biri için mesela TL gibi
String Değişken Sayısal değerler olmadığı zaman 8 karaktere kadar bir değişken tanımlanır
 • “With”—–değişkene ait değerlerin kaç hane girilebileceğini gösterir, mesela öğrenci numarası 10 rakamdan oluşuyorsa  buradaki değeri en az 10 olmalıdır.
 • “decimal places” hücresi ile virgülden sonraki hane sayısını-ondalık- ayarlanır. Varsayılan 2dir ama virgülden sonraki değerler önemli değilse bunu sıfır yapabilirsiniz.
 • “label” —-120 karaktere kadar bilgiler yazılırken “name” sütununa sadece 8 karakter girilebiliniyordu. eğer “name” kısmına kod isim yazılırsa buraya gerekli açıklamalar  rahatlıkla yazılabilir.
 • “values”—-değişkenin alabileceği değerler listesi tanımlanabilir. Bu hücreye tıklanıldığında bu değerler listesini girmeye yarayan pencere açılır. Mesela değişkenimiz cinsiyet  ve 1-kız, 2-erkek olarak girilecekse, önce “value” yerine 1 yazılır ve “value label” yerine kız yazılıp “add” yani ekle butonuna basılıp bu sefer  value:2 ve label ise: erkek yazılır ve “Ok” tuşuna basılarak tanınlar bitirilmiş olur.
 • “missing”—kayıp değer sütunudur. Yine bu sğtunda da sağdaki üç noktalı kısma tıklandığında yeni bir pencere açılır ve veri girişi sırasında ankete cevap alınamadığı için boş bırakılan değerlerin gösterilmesine olanak sağlar. Program varsayım olarak hiçbir değerin eksik değer olmadığını kabul ederek bu sütunu”none” olarak işaretlemektedir. Bu pencerenin alt kısmında “discrite missing values” seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek seçilirse eksik değerleri temsil edecek üç farklı tam sayı seçilebilmektedir.geleneksel olarak bu 9 99 999 gibi rakamlar eksik değerleri ifade eder ama  üç farklı sayıyı seçmek zorunda değilsiniz. Bu penceredeki Üçüncü seçenek ise “range plus one optinal discrite missing value” bir sayı aralığı ve ayrıca bunun dışında kullanıcıya bir de tam sayı seçme olanağı tanınmaktadır. Program bu sayı aralığındaki sayıları eksik değer olarak kabul etmektedir.
 • Align— hizalamada verilerin sağ, orta veya sola dayalı olması buradan ayarlanılır.
 • “measure”—-ölçü başlığında üç seçenek vardır.Nominal, Ordinal ve Scale. “nominal” sadece nesneyi temsil eden kimliktir bir sıralama söz konusu değildir. Bu tür veriler için sadece frekans dağılımı yapılabilir diğer sayısal istatistik sonuçlar yapılamaz. Okula göre, sınıflara göre, cinsiyete göre, doğum yerlerine göre, vs. bilgiler nominal gruplandırılmış verilerdir. Ancak bunlara “value” kısmında 1,2,3… gibi değer verilirse o zaman karşılaştırmalar yapılabilir, gruplara göre istatistiksel sonuçlar bulunabilir. “Ordinal” ölçek ise sıralı ölçektir. Göreceli konumları verir. 1. 2. 3üncügibi. Ama bunlar arasındaki farkın boyutu hakkında bir şey bilinemez. “Scale” ölçeği ise “Interval”-aralık- ve “ratio”-oran ölçümlerini temsil eder. “interval” sayısal olarak eşit mesafelerin temsil edildiği ölçektir.boy, kilo zaman, değerleri gibi.-ama sadece sıfır noktasının yeri belli değildir. “ratio” oranlı ölçek ise sıfır dahil olmak üzere bütün hepsini kapsar.
 • Veri analiz yöntemleri değişken sayısına göre (bağımlı, bağımsız değişken), veri özelliklerine göre (parametrik ve parametrik olmayan analiz tekniklerine göre), analiz amacına göre değişik şekilde sınıflandırılabilir. Farklılık sınıflamaya esas olan kriterlerdedir. Mesela, değişken sayısına göre, sınıflamada kullanılan kriter analizin kaç değişken üzerinde yapıldığı ile ilgilidir. Bu gruptaki analizi tek değişkenli ve çok değişkenli analiz olarak gruplandırmak mümkündür. Yaygın olarak bilinen tek değişkenli analiz teknikleri: t-testi,z-testi,oneway ANOVA, Mann-whitney U testi ve ki-kare testini saymak mümkündür. Bu tür testlerin amacı söz konusu değişken ne ise gruplar arasında istatistiksel manada anlamlı bir farkın olup olmadığını araştırmaktır. Çok değişkenli testler ise daha çok iki yada daha fazla değişken arasındaki ilişkilerin incelendiği tekniklerdir. Burada bağımsız değişkenlerin ne oranda bağımlı değişkenleri etkilediği açıklanmaya çalışılır. Mesela devamlılığı bağımsız değişken geçme notunu bağımlı değişken olarak alırsak, devamsızlığın geçme notu üzerindeki etkisini araştırabiliriz…

Ana Kaynak

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*